Α θλητική Λ έσχη Μ εσσαράς

ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

e-mail: alm@xifaskia.com

Προπονητής : Δημήτρης Φουστανάκης
Τηλ. : 6942466638