Διοικητικό συμβούλιο


Πρόεδρος Σφακιανάκης Μιχαήλ 
Αντιπρόεδρος Δουλγεράκη Ελισάβετ 
Ταμίας Βαφάκη Αντωνία 
Γραμματέας Μελετάκη Σοφία 
Έφορος Χατζηδάκη Ζηνοβία 
Έφορος Ιορδανίδου Ελένη 
Έφορος Φασουλάκης Εμμανουήλ 

Φωτογραφίες
Facebook