Κύπελλο Ξίφος Μονομαχίας – Νέων Ανδρών Πουλ

Κοινοποιούμε την Πουλ για τον αυριανό αγώνα η οποία θα είναι σε ισχύει αν όλοι οι αγωνιζόμενοι παρουσιαστούν το πρωί στον αγώνα .

Φωτογραφίες
Facebook