Ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του wada .

 

Ο Παγκόσμιος οργανισμός  Αντιντόπινγκ (WADA) είναι αρμόδιος να ηγείται της παγκοσμίως συνεργατικής προσπάθειας για άθληση χωρίς ντόπινγκ. Κάθε χρόνο, ο WADA αξιολογεί και ενημερώνει τον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών, στον οποίο κατονομάζονται ουσίες και µμέθοδοι που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση (εντός και εκτός αγώνων ), απαγορεύονται µόνο εντός αγώνων ή απαγορεύονται µόνο σε συγκεκριμένα αθλήματα .

Ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών του wada
Φωτογραφίες
Facebook